Repetytorium maturzysty z angielskiego, dostosowane do podstawy programowej


repetytorium maturzysty angielski

Podręcznik do języka angielskiego jest bardzo przydatną publikacją dla uczniów przygotowujących się do matury. Repetytorium maturzysty angielski to książka, która przygotowuje do egzaminu maturalnego w 2023 roku na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Warto dodać, iż została ona przygotowana przez ekspertów, zawiera ona w sobie wiele ciekawych ćwiczeń i zadań, które pomogą uczniom sprawdzić swoją wiedzę tuż przed egzaminami.

Repetytorium przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka angielskiego

Książka bardzo duży nacisk kładzie na błędy leksykalne oraz gramatyczne, która bardzo często pojawiają się na egzaminach maturalnych. Dzięki tej publikacji można wyżej wymienione błędy wyćwiczyć i wytrenować tak, aby być w pełni przygotowanym do egzaminu. Repetytorium maturzysty z angielskiego jest bogatym źródłem słów angielskich, tłumaczeń zwrotów i wyrażeń oraz całych zdań. Ćwiczenia są bardzo atrakcyjne dla uczniów i ciekawie opisane.

Repetytorium źródłem wielu przydatnych ćwiczeń i informacji dla uczniów

Warto dodać, że w książce znajduje się wiele rozdziałów tematycznych z różnych dziedzin. W każdym rozdziale uczeń ma do dyspozycji słownik, ćwiczenia do zapamiętania danej wiedzy, które są dostosowane do poziomu umiejętności ucznia. W każdym rozdziale znajduje się aż 6 sekcji, które pomagają w ćwiczeniu zdolności słuchania, czytania ze zrozumieniem w języku angielskim. Dzięki sprawdzeniu swojej wiedzy przy pomocy repetytorium, uczniowie mogą poprawić swoją gramatykę oraz wiele innych umiejętności.