Kinezjologia – czym jest, co bada i komu może pomóc?


Kinezjologia - czym jest, co bada i komu może pomóc

Kinezjologia w szerokim zakresie bada zależności pomiędzy sprawnością fizyczną a różnego rodzaju zaburzeniami uwagi. Kinezjologia edukacyjna jest metodą terapeutyczną, u podstaw której leży ruch fizyczny, który wpływa pozytywnie na rozwój i pracę mózgu. Ćwiczenia, które stanowią filar tej metody, mają na celu poprawę równowagi psychicznej, komunikacji i podniesienie własnej wartości. Specjalnie dobrane ćwiczenia motoryczne wspierają rozwój i pozwalają w prosty sposób ćwiczyć mózg.

Czym jest kinezjologia?

Kinezjologia ma charakter wielowymiarowy. Jest dziedziną nauki, która czerpie z innych dyscyplin, w tym np. z biologii, socjologii, pedagogiki czy fizyki oraz chemii. W najprostszym tłumaczeniu kinezjologia bada ruch i to jak organizm na niego reaguje. Najważniejsze jest wychwycenie tego, jakie połączenie istnieje pomiędzy fizycznością a sprawnością umysłu. Analiza tych obszarów ma na celu znalezienie odpowiednich form współpracy pomiędzy ciałem a mózgiem. Kinezjologia wykorzystywana jest jako pomoc w leczeniu zaburzeń zarówno ruchu, jak i uwagi oraz w problemach z pisaniem i czytaniem. Dziedzina ta dzieli się na kinezjologię stosowaną i edukacyjną.

kinezjologia

Kinezjologia edukacyjna i jej założenia

Metodę terapeutyczną opartą na kinezjologii opracował Paul Dennison. W jego założeniu, dzięki ćwiczeniom angażującym ciało, można organizować pracę mózgu, wzmacniać pewność siebie i poczucie własnej wartości oraz walczyć z problemami w komunikacji i trudnościami w nauce. W tym kontekście wykorzystanie kinezjologii jako metody terapii nazywa się również gimnastyką mózgu. Badaniu podlega jakość nauki i zdobywania wiedzy przy zastosowaniu ćwiczeń stymulujących wybrane ośrodki w mózgu. Dzięki takiemu treningowi ma dochodzić do tworzenia nowych połączeń neuronów, co w dalszej perspektywie wzmaga kreatywność i wyobraźnię. Z tego też względu metoda ta jest wykorzystywana przede wszystkim podczas pracy z dziećmi, które borykają się z różnego rodzaju problemami w nauce, zapamiętywaniu lub są nadpobudliwe ruchowo. Dzięki specjalnym ćwiczeniom proces nauki w założeniu kinezjologii edukacyjnej powinien przebiegać bez stresowania dziecka i w atmosferze sprzyjającej zwiększaniu efektywności bez naciskania i presji.

W czym może pomóc stosowanie metod kinezjologii edukacyjnej?

Oprócz tego, że metody terapii wykorzystywane w kinezjologii edukacyjnej mogą pomóc osobom dorosłym i dzieciom w problemach z uwagą i koncentracja, są wykorzystywane także w przypadku dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi. Jest przede wszystkim metoda nauki bez stresu. Dzięki temu, że kinezjologia edukacyjna jest dziedziną interdyscyplinarną, wykorzystuje metody łączące techniki wywodzące się z programowania neurolingwistycznego, akupunktury i wiedzy dotyczącej rozwoju motorycznego. Oprócz tego ćwiczenia kinezjologii wykorzystuje się w walce z problemami ze słuchem i mową. Metody kinezjologii edukacyjnej radzą sobie również z przypadłością, jaką jest ADHD. Dzieci z tym problemem mają trudności w skupieniu uwagi i poznawaniu kształtów, wielkości i wagi przedmiotów bez wykorzystania ruchu. Źle czują się w bezruchu, który powoduje u nich napięcie. Narastające napięcie z kolei wyklucza łatwość w nauce i hamuje możliwość logicznego myślenia i przyswajania informacji. Dzięki ćwiczeniom stopniowo zwiększa się odporność dziecka na bezruch, dzięki czemu może się ono skupić. Tym samym możliwe jest zauważenie motywacji do nauki. Kinezjologię stosuje się również w pracy z dziećmi z dysgrafią, dysleksją, dysortografią oraz dyskalkulią.