Jakie są zalety książeczek z serii PUS?


PUS

Już  od wczesnych lat nauki dziecka, ważną rolę pełni samokontrola podczas wykonywanych zadań. Nowatorskim narzędziem do kształtowania tej umiejętności są książeczki z serii PUS. Uczą koncentracji na aktualnej czynności i dążenia do uzyskania pozytywnych wyników działania. A wszystko to odbywa się w formie swobodnej zabawy.

Czym jest System Edukacji PUS?

Skrót nazwy powstał od słów Pomyśl – Ułóż – Sprawdź. Te procesy są kluczowe w każdej działalności twórczej. Z pomocą układanek PUS są one kształtowane u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ten system edukacyjny zarazem utrwala wiedzę zdobytą podczas zajęć dydaktycznych. Wyzwala również aktywność poznawczą ukierunkowaną na zdobywanie nowych informacji i sprawności.

Książeczki z serii PUS mają na celu rozwijanie samodzielności dziecka. Odnosi się to również do swobodnego wyboru tematyki oraz rodzaju i liczby ćwiczeń. Samodzielność w poszukiwaniu informacji jest ważnym aspektem nowoczesnego systemu nauczania. Nawet najmłodsze dzieci mają dostęp do Internetu. Muszą się nauczyć szukania sprawdzonych informacji z wiarygodnych źródeł. Samokontrola w tym przypadku polega na wybiórczym pobieraniu informacji spośród wszystkich dostępnych. To nieodłączny aspekt rozwoju intelektualnego.

Walory dydaktyczne PUS

Najskuteczniejszym sposobem nauki jest aktywność własna dziecka. Zarówno w poszukiwaniu interesujących zagadnień, jak też myślowego ich opracowywania i logicznego zapamiętywania. PUS sprawi, że na bazie zdobytych w toku zabawy doświadczeń, dziecko będzie mogło w przyszłości zmierzyć się z trudniejszymi tematami. Każdy sukces w systemie Pomyśl – Ułóż – Sprawdź wzbudzi u dziecka motywację do dalszego skutecznego działania. PUS uczy też wytrwałości i nie zrażania się chwilowymi niepowodzeniami. To ważna lekcja na całe życie.

Jakie problemy obejmuje PUS?

Seria zawiera mnóstwo książeczek o różnej tematyce:

  • ćwiczenia na koncentrację i spostrzegawczość – wyszukiwanie podobieństw i różnic figur pod względem kształtu, wielkości, położenia przestrzennego i tła,
  • ćwiczenie orientacji – utrwalanie pojęć dotyczących zjawisk przestrzennych, określanie wielkości przedmiotów i ich położenia w przestrzeni,
  • gry i zabawy logiczne – zdobywanie umiejętności w zakresie analizy i syntezy wzrokowej,
  • matematyka konkretna – posługiwanie się liczbami w działaniach matematycznych,
  • łatwe ćwiczenia do nauki czytania – wyodrębnianie liter, odczytywanie wyrazów, uzupełnianie brakujących samogłosek,
  • doskonalenie słuchu fonemowego – odróżnianie dźwięków podobnych artykulacyjnie,
  • ćwiczenia logopedyczne – uczenie dzieci prawidłowej wymowy poszczególnych głosek,
  • zdobywanie sprawności czytania i pisania – dla uczniów najmłodszych klas.

To tylko niektóre zagadnienia pojawiające się w serii PUS. Biblioteczka liczy ponad 100 tytułów. Niektóre wydania są przeznaczone do utrwalania wiadomości. Inne służą jako pomoc w pracy polegającej na wyrównywaniu niedoborów rozwojowych w zakresie funkcji intelektualnych. PUS to książeczki, które mogą być wykorzystywane w przedszkolu, w szkole, w domu lub w toku zajęć korekcyjnych.

Na czym polega zabawa?

Dziecko rozwiązuje zadania zawarte w książeczkach i jednocześnie układa klocki w zestawie kontrolnym. Wzór kontrolny wskazuje poprawne rozwiązanie. Istotą tej zabawy jest to, że dziecko musi samodzielnie sprawdzić czy dobrze wykonało zadanie. Jeden zestaw kontrolny PUS pasuje do wszystkich książeczek z serii. Poprzez porównanie wyników z numeracją klocków, dziecko otrzymuje informację zwrotną dotyczącą poprawności wyniku. To jedna z zalet tych publikacji, bo dają one dziecku satysfakcję z dobrze wykonanego zadania.