Słownik lotnictwa cywilnego – nieoceniona pomoc dla pracowników i pasjonatów lotnictwa


słownik lotnictwa cywilnego

Do tej pory polski rynek literatury branżowej borykał się z niedostatkiem pozycji dotyczących kwestii lotnictwa cywilnego. Pracownicy tej branży oraz pasjonaci zmuszeni byli do korzystania z literatury zagranicznej. Stan ten uległ radykalnej zmianie dzięki Bartłomiejowi Czerkawskiemu, który wydał słownik lotnictwa cywilnego.

Zagadnienia poruszane w słowniku

Zagadnienia, jakie autor wyjaśnia  na kartach słownika lotnictwa cywilnego, obejmują ponad 3000 najważniejszych terminów z branży lotnictwa cywinego. Dzięki temu można znaleźć wyjaśnienia specyficznych pojęć związanych z portami i liniami lotniczymi. Ponadto zagadnienia dotykają obszarów obsługi naziemnej, pilotażu, mechaniki lotniczej, prawa lotniczego, itd. Autor zadbał o to, by słownik zawierał zagadnienia stosowane m.in. w Załącznikach do Konwencji Chickagowskiej, Podręcznikach ICAO oraz rozporządzeniach Unii Europejskiej.

Redakcja słownika

Słownik lotnictwa cywilnego (do znalezienia m.in. na https://ksiegarnia.pwn.pl/Lotnictwo-cywilne,298484149,p.html) zawiera alfabetycznie pogrupowane terminy ogólne, specjalistyczne, akronimy, jak również wyrażenia używane w języku slangowym. Każde hasło zawiera jednoznaczne tłumaczenie, wraz z transkrypcją wymowy i przystępną definicją. Dla ułatwienia autor podał także przykłady użycia danych wyrażeń w zdaniu. Zadbał, by słownik został wyposażony w wykaz skrótów i symboliki, jakie są stosowane w lotnictwie, a ponadto wykaz najważniejszych kodów lotniczych ICAO i IATA.

Dzięki temu słownik stanowi wartościową pozycję dla każdego, kto w swojej pracy spotyka się z zagadnieniami z zakresu lotnictwa cywilnego oraz każdego, kogo ten świat interesuje.