Jaką rolę pełni literatura obcojęzyczna?


literatura obcojęzyczna

Światowa literatura obfituje w mnóstwo wartościowych pozycji z zakresu beletrystyki; zarówno dzieł klasycznych, jak też najnowszych bestsellerów. Niektóre z nich zostały przetłumaczone na język polski ale jest wielu zwolenników czytania książek w języku, w którym zostały napisane. Naukowcy i studenci sięgają po zagraniczną literaturę fachową z różnych dziedzin. Jest ona źródłem wiedzy o dotychczasowych osiągnięciach nauki i inspiracją do ich własnych badań.

Co daje czytanie literatury pięknej w oryginale?

Nawet najlepszy przekład nie oddaje w pełni klimatu wydarzeń, wokół których osnuta jest fabuła. W oryginalnych tekstach używane są zwroty i związki frazeologiczne, które po przetłumaczeniu mogą tracić na swojej wyrazistości. Czytanie literatury obcojęzycznej w oryginale pozwala docenić wszystkie walory książki odnośnie do stosowania swoistych środków wyrazu artystycznego. Literatura obcojęzyczna pełni też ważną rolę dla rozszerzania kompetencji językowych czytelników. Wzbogaca zasób słownictwa i dostarcza sporo wiedzy na temat charakterystycznych dla danego języka struktur gramatycznych.

Źródła wiedzy niedostępne w przekładach

Każda praca naukowa opiera się na informacjach z zakresu teorii przedmiotu i aktualnych osiągnięciach w danym zakresie. Najnowsze odkrycia dokonane w różnych krajach znajdują swoje odzwierciedlenie w publikacjach, które są na ogół wydawane po angielsku – w międzynarodowym języku nauki. Najczęściej ukazujące się nowości można nabyć w polskich księgarniach jedynie w wersji oryginalnej. Ta fachowa literatura obcojęzyczna jest wykorzystywana w dydaktyce akademickiej oraz przez pracowników naukowych rozmaitych instytutów badawczych.